VI ÄR EN FULLSERVICEBYRÅ SOM ERBJUDER
REVISION, REDOVISNING, RÅDGIVNING,
LÖNER OCH HR UNDER ETT OCH SAMMA TAK.

Hummelkläppen bildades 1990.

Om Hummelkläppen

Hummelkläppen är en revisions- och redovisningsbyrå som alltid strävar efter att hålla högsta servicegrad och tillgänglighet. Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Vi har en tradition av personligt engagemang och anpassar våra tjänster till kundernas individuella behov. Som fullservicebyrå erbjuder vi revision, redovisning, rådgivning, löner och HR under ett och samma tak, vilket i sig skapar ett mervärde för våra kunder.

Hos oss finns kvalificerade revisorer som tillsammans har en gedigen och bred erfarenhet av revisionsuppdrag i olika branscher och företagsformer. Våra redovisningskonsulter har stor vana att ta hand om en rad olika ekonomifunktioner och förenkla och effektivisera rutiner och administration. Alla medarbetare arbetar för att med hög kompetens och professionalism kunna ge kunderna den hjälp de vill ha och den de kanske inte visste fanns. Vår organisation präglas av korta kontaktvägar mellan medarbetare och gentemot kunder.

Hummelkläppen bildades 1990. Grundarna var tidigare aktiva inom en av Sveriges äldsta revisionsbyråer, Sjöåker Revisionsbyrå som bildades redan i början av 1920-talet. Sjöåker Revisionsbyrå var verksam i Stockholm, Värnamo samt Skellefteå och hade totalt ca 200 medarbetare när byrån var som störst.

Denna bakgrund har i viss mån satt sin prägel på vår verksamhet. Förutom att vi har stor erfarenhet från både små och stora företag så utgörs än idag en väsentlig andel av vår verksamhet av revisions- och konsultuppdrag för olika stiftelser, ideella föreningar och branschorganisationer.

org-utan aukt-vittext-2

HUMMELKLÄPPEN

Hummelkläppen är även en ledfyr i Stockholms skärgård som ligger nordväst om farlederna till Jungfrufjärden (position N/O 59 08, 18 27).

Fyrbyggnaden är röd, 6,8 meter hög och byggd år 1930.