ATT FÅ BIDRA TILL EN VERKSAMHETS FRAMGÅNG
ÄR FÖR OSS EN MYCKET VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE

Tjänster

REVISION

Vi har fått förtroendet att vara revisorer i en mycket bred kundkrets. Vi är revisorer i de flesta företagsformer där en stor del utgörs av små och medelstora ägarledda företag, stiftelser, föreningar och organisationer.

Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Vi har en tradition av personligt engagemang och vi ser oss som en naturlig samtalspartner till ägarna. Vår revision innebär en kvalitetssäkring av ert företag.

REDOVISNING

Väl fungerande ekonomirutiner är kännetecknande för varje framgångsrikt företag. Struktur, ordning och reda gör företagandet så mycket enklare, roligare och bättre i slutändan.

Våra erfarna redovisningskonsulter kan hjälpa er med allt från ax till limpa. Vi skapar effektiva rutiner för er ekonomihantering. Vi tar hand om löpande redovisning, rapportering, skattedeklarationer, bokslut och årsredovisning. Vi anpassar självfallet våra tjänster så att de möter ert företags behov på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. En viktig del i detta arbete är en personlig och nära kontakt mellan er och vår redovisningskonsult.

I de fall som Hummelkläppen även är er revisionsbyrå så ser vi som fullservicebyrå till att arbetet med bokslut och årsredovisning möter tids- och kvalitetskrav för revision.

RÅDGIVNING

Med vår breda och långa erfarenhet så vill vi mer än gärna dela med oss av den expertkunskap som vi besitter. Att få bidra till en verksamhets framgång är för oss en mycket viktig del i vårt arbete. Vi har bland annat stor vana av omstruktureringar, generationsskiften, skattefrågor och annan kvalificerad rådgivning.

LÖN OCH HR

Våra löne- och HR-konsulter hjälper er med löneadministration och de flesta av företagets HR-frågor. Vi håller oss konstant uppdaterade på lagar och marknadens avtalsområden. Vi har stor vana av att arbeta med olika typer av löne- och tidsrapporteringssystem och kan därför vid behov skräddarsy rutiner och system.

VÅR REVISION INNEBÄR EN KVALITETSSÄKRING AV ERT FÖRETAG