Kunder

Arbetar med de flesta typer av organisationer

Hummelkläppen arbetar med de flesta branscher och företagsformer, från små ägarledda företag till stora företag och organisationer.

Hummelkläppen arbetar med i princip alla typer av branscher och företagsformer:

  • Aktiebolag, Handelsbolag/Kommanditbolag
  • Stiftelser
  • Ideella föreningar
  • Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättsföreningar
  • Kyrkliga verksamheter
  • Politiska partier
  • Miljöorganisationer

Aktiebolag och handelsbolag/kommanditbolag

En stor del av våra uppdrag är små och medelstora ägarledda företag men vi arbetar även med många större företag, varav flera ingår i stora internationella koncerner. Vi har även stor erfarenhet av verksamheter inom musik- och underhållningsbranschen samt andra konstnärliga yrken. Media- och reklamföretag är ett annat område som vi är väl insatta i.

Stiftelser

På Hummelkläppen har vi mångårig erfarenhet av de speciella förutsättningar som råder i stiftelser. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för varje enskild stiftelse krävs kunskap och erfarenhet, vilket vi samlat på oss alltsedan Sjöåkertiden på 1980-talet.

Genom vårt mångåriga arbete med stiftelser har vi goda kontakter med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholm. Vi har erfarenhet från permutationsärenden, skatteproblematik, stadgefrågor och styrelsearbete i stiftelser.

Vi har också goda kontakter med expertis inom både civilrätt och skatterätt, där vi samarbetar med några av de främsta experterna på området.

Föreningar och organisationer

Vi har även stor erfarenhet av att jobba med olika slags föreningar och organisationer. Bland våra kunder har vi bland annat ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kyrkliga verksamheter, politiska partier och miljöorganisationer.

Flera av våra kunder är branschföreningar, ofta med tillhörande serviceaktiebolag. De speciella frågeställningar som här kan bli aktuella är vi väl bekanta med. Det gäller inte bara den ekonomiska rapporteringen, utan även sådant som att ha förståelse för de synpunkter och frågor som medlemmar i dessa organisationer kan ha.

Kontakta oss för mer information