Rådgivning

Expertkunskap till ert förfogande

Vi har en tradition av personligt engagemang och vi ser oss som en naturlig samtalspartner till ägarna. Att få bidra till en verksamhets framgång är för oss en mycket viktig del i vårt arbete.

Med Hummelkläppens breda och långa erfarenhet så vill vi mer än gärna dela med oss av den expertkunskap som vi besitter. Att få bidra till en verksamhets framgång är för oss en mycket viktig del i vårt arbete. Vi har bland annat stor vana av omstruktureringar, generationsskiften, skattefrågor och annan kvalificerad rådgivning.

Kontakta oss om rådgivning

Tommy Nilsson
Ansvarig för rådgivning