Redovisning

Ordning & reda i ekonomin

Väl fungerande ekonomirutiner är kännetecknande för varje framgångsrikt företag. Struktur samt ordning och reda gör företagandet mycket enklare, roligare och bättre i slutändan.

Hummelkläppens erfarna redovisningskonsulter kan hjälpa er med allt från ax till limpa. Vi skapar effektiva rutiner för er ekonomihantering som gör att ni får mer tid för er verksamhet. Vi hjälper er med implementeringen av en modern, digital affärsplattform som gör att du kan ha full kontroll över ditt företag oavsett var du befinner dig.

Våra tjänster anpassas så att de möter ert företags behov på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. En viktig del i detta arbete är en personlig och nära kontakt mellan er och vår redovisningskonsult.

I de fall som Hummelkläppen även är er revisionsbyrå så ser vi som fullservicebyrå till att arbetet med bokslut och årsredovisning möter tids- och kvalitetskrav för revision.

Vi erbjuder bland annat tjänster inom:

  • Löpande bokföring
  • Rapportering
  • Kund- och leverantörsreskontra
  • Skattedeklarationer
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Projektredovisning
  • Skatterådgivning för företag och privatpersoner

Kontakta oss om redovisning

Lise-Lotte Björkholdt
Ansvarig för redovisning