Revision

En långsiktig partner

Vår revision innebär en kvalitetssäkring av ditt företag. Hummelkläppen vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer.

Vi har fått förtroendet att vara revisorer i en mycket bred kundkrets. Vi är revisorer i de flesta företagsformer där en stor del utgörs av små och medelstora ägarledda företag, stiftelser, föreningar och organisationer.

Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som alltid ska kunna erbjuda de resurser som behövs för alla situationer. Vi har en tradition av personligt engagemang och vi ser oss som en naturlig samtalspartner till ägarna. Vår revision innebär en kvalitetssäkring av ert företag.

Kontakta oss om revision

Mathias Fredriksson
Ansvarig revision